Domů / Revize, opravy, servis, školení

Revize, opravy, servis, školení

Provádíme revize a opravy vázacích prostředků a zvedací (manipulační) techniky. Revize provádíme u zákazníka, nebo v revizních prostorech na adrese firmy. Provádíme jednoleté revizní prohlídky dle ČSN 12 480-1 a ČSN EN 818-6, tříleté defektoskopické revizní prohlídky pro zjištění trhlin (vnitřní poškození) dle ČSN 01 5015, kompletní opravy a výměna vadných komponentů a trhací zkoušky ocelových lan, řetězů, lanových a řetězových úvazků. 


Prostředky podléhající revizním kontrolám: 

 • řetězové úvazky jakostní třídy 8, 10, 12 a všechny jejich kombinace
 • textilní úvazky (vinuté smyčky a vázací popruhy)
 • ocelová vázací lana 
 • vakuové manipulátory-samonasávací i elektrické
 • břemenové magnety a zvedací svěrky včetně odtrhových zkoušek do nosnosti 3000kg
 • uchopovací technika-traverzy, euro-závěsy, C-háky apod., včetně magnetické defektoskopie svárů
 • bezpečnostní zdvihací svěrky
 • speciální manipulační prostředky / přípravky
 • kladkostroje, lanové zvedáky včetně jejich oprav
 • dílenské a mostové jeřáby, včetně jejich oprav
 • VZV, manipulační vozíky apod.

 

 

Výběr z bezpečnostně technického servisu prováděného naši firmou: 2TS s.r.o.

.
1. Evidence – podchycení stavu:

 • Převezmeme s Vámi ve Vašem závodě všechny stávající vázací prostředky a zaregistrujeme je a vystavíme evidenční karty.

2. Provedeme vizuální jednoletou prohlídku vázacích prostředku dle ČSN 12 480-1. ČSN EN 818-6

 • Zkoušky podle výše uvedených bezpečnostních předpisů obsahují následující úkony:

          a) Vizuální zkouška
          b) Měření opotřebení
          c) Měření prodloužení
          d) Provozní bezpečnostní příslušenství
          e) Vystavení protokolu o revizi
          f) Opravy dle domluvy na místě

*Tyto zkoušky platí pro všechna zařízení na přenos a zatížení.

 

3. Přezkoušení elektromagnetickým zařízením - zjišťovaní trhlin dle ČSN 01 5015.

 • Při tříleté prohlídce se provádí stejné kroky jako při jednoroční prohlídce a navíc kontrola na mikrotrhliny elektromagnetickým zkušebním zařízením – tímto odpadají zátěžové zkoušky.

4. Zápis do kartotéky řetězového úvazku

 • V konečném protokolu se uvede výsledek a popis zjištěných necelistvostí a její charakteristika.

         - typ magnetizačního zdroje.
         - číslo kalibračního listu.
         - parametry a podmínky zkoušení.

*Toto platí jako důkaz o přezkoušení řetězů podle předpisu a norem.
  K této činnosti jsme výrobcem pověřeni.

 

5. Informovanost o provedení revizní zkoušky:

 • Po ukončení zkoušky Vás budeme informovat o výsledcích provedené kontroly a na místě poradíme o možnostech odstranění.

V případě mimořádného poškození vázacích prostředků řešíme danou situaci okamžitě po obdržení telefonického hovoru.
 

Ostatní služby v oblasti ZZ:

1) Inspekce, revize, revizní zkoušky, prohlídky:

 • mobilních jeřábů,
 • mobilních plošin,
 • kladkostrojů ručních i elektrických,
 • mostových jeřábů a jeřábových drah,
 • otočných ramen elektrických i ručních,
 • stavebních vrátek elektrických a ručních

Školení - kurzy jeřábníků a vazačů:

Základní a opakovací výcvik:

 • jeřábník, vazač, obsluhovatel plošin,
 • obsluhovatel speciálních blíže nespecifikovaných zdvihacích zařízení,
 • vystavení profesního průkazu

 

Součást školení (dle možnosti místa školení)

 • videoprojekce správné a bezpečné manipulace ZZ
 • ukázka různých druhů vázacích prostředků, manipulační techniky a jejich použití.


 

Ceny revizí a oprav vázacích prostředků - na vyžádání:
Technický servis poskytovaný firmou 2TS s.r.o.

Jednoletá revize včetně opravy vázacích prostředků -
cena se odvíjí dle průměru řetězu a délky vazáku.        

Tříletá revize vázacích prostředků + defektoskopie

cena se odvíjí dle průměru řetězu a délky vazáku.          

Do ceny není zahrnuto: Použité náhradní díly dle četnosti poškození výrobku. - ceny náhradních dílů dle aktuálního ceníku.

Tahová zkouška kladkostrojů,zvedáků,magnetů a svěrek.                                                                            
(Zkouška při 1,5 násobku povoleného zatížení na certifikované zátěžové stolici.)

Doprava                                                                                                                                                            13 Kč/km
 

© Používáme oXyShop Nastavení cookies